Kontakt

ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa
email: kuba@sociallead.pl
tel.: 691 888 008

 

SocialLead Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Andersa 38 lok 401, 15-113 Białystok;
wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527433;
NIP: 966-209-38-15,
kapitał zakładowy  18 000,00zł.

SocialLead Sp. z o.o.
ul. Wawelska 14
02-061 Warszawa
Phone: +48 691 888 008
Email: kuba@sociallead.pl